Инфрачервена термография (термовизия)

Description

Разполагаме с професионална термовизионна камера FLIR T420 за заснемане на снимки и клипове в инфрачервената област на спектъра, както и със специализиран софтуер за анализиране на изображенията. Предлагаме термовизионна диагностика на машини, съоръжения и сгради – като част от Обследване за енергийна ефективност или като самостоятелна услуга.

Термографските снимки позволяват да се определят зоните с намалена топлина, невидими за човешкото око, да се открият проблемите, свързани с повишена топлопроводност, дефекти на топлоизолацията, локализиране на точки на оросяване (свързано с поява на мухъл) и др. Могат да бъдат проверени качеството на монтаж на дограма, на монтаж на изолация на сграда и т.н.

Термографските изследвания на машини, агрегати и отделни техни възли, пещи, енергийни котли в промишлеността, както и на жилищни и обществени сгради в момента на експлоатацията им и след реконструкция позволяват бързо да се откриват възможни потенциални опасности от авария или дефект, както и да се предвидят комплекс от действия за намаляване на топлинните загуби, водещо до намаляване на разходите за отопление.

Термовизията в промишлеността може да се използва за:

  • Предиктивна поддръжка на електрооборудване – идентифицират се проблеми с лоши електрически връзки;
  • Предиктивна поддръжка на механично оборудване – откриват се излъчващи повече топлина лагери, куплунзи, зъбни предавки, компресори, топлообменници, изолирани тръбопроводи
  • Откриване на нарушена изолация по електрически далекопроводи, изолирани топлопроводи и др.
  • Контрол на качеството на продукцията – откриване на несъвършенства при пластмасови отливки, гумени изделия,електродвигатели и др.
  • Наблюдаване и контрол на технологични процеси
  • Изследователски цели в научно-развойните отдели
  • Откриване на влага в затворени помещения
  • Оценка на енергийните загуби на съоръжения, машини или сгради

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Инфрачервена термография (термовизия)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *