За нас

Фирма ХОРОЗ е основана от инж.Тодор Хорозов през 1992 година като ЕТ”ХОРОЗ – Тодор Хорозов”. През 2005 година фирмата се преобразува в “ХОРОЗ” ЕООД. Развиваме дейността си  на територията на цялата страна.

Проектира и изгражда отопление с газови нагреватели (излъчватели) на промишлени халета, складове, автомивки, магазини, голф-игрища, тенис-кортове, зоопаркове, самолетни хангари,птицеферми и свинеферми и др.

Фирмата развива инженерингова дейност в производствените предприятия и извършва предварителни проучвания и консултации, проектиране и реконструкция на паро-кондензатните стопанства, с оглед намаляване на производствените разходи на топлина.

С годините сме се наложили като вносители на една от най-качествените регулиращи арматури за пара от Spence Engineering Inc.-USA.

 

“ХОРОЗ” ЕООД притежава всички необходими лицензи за извършване предмета на дейността на фирмата, а именно:

  • Разрешение No.Бс 653 / 01.07.2003 да извършва ремонт, преустройство и поддържане на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации
  • Разрешение No.Бс 654 / 01.07.2003 да съставя паспорти на тръбопроводи за ВПГВ от I до IV категория
  • Пълна проектантска правоспособност към Камарата на Инженерите в инвестиционното проектиране
  • Сертификати за Акредитация от АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ  за енергийни обследвания на промишлени системи и сертифициране на сгради.