Проектиране

Description

“ХОРОЗ” ЕООД изготвя следните проекти:
Изготвяне и изпълнение на проекти, свързани със снижаване на енергийните загуби на промишлените предприятия

 • Реконструкция на съществуващите Котелни централи и паро-кондензатните стопанства, включващи определянето на :
  • потребния оптимален топлинен товар на всеки консуматор
  • загубите от пропуските на пара
  • загубите от невърнат кондензат
  • количеството разполагаема вторична пара
  • възможности за усвояване на вторичната пара
  • определяне сроковете на откупваемост на предложеното оборудване
  • оценка на енергийната ефективност
 • Газоснабдяване :
  • външни и вътрешни газопреносни мрежи и ГРП
  • отопление с инфрачервени нагреватели
  • ефективност на отоплителните инсталации
  • определяне сроковете на откупваемост на предложеното оборудване
  • оценка на енергийната ефективност
 • Промишлени вентилации и аспирации
 • Енергоспестяващи проекти за усвояване на вторичната топлина с използуване на :
  • многостепенно експандиране на кондензата
  • топлинни помпи за отопление и битово горешто водоснабдяване
  • абсорбционна хладилна машина захранена с вторична пара за получаване на студена охлаждаща вода с температура 6 С.
  • струен компресор за повишаване налягането на вторичната пара
 • Когенерационни инсталации.
 • Доставка на необходимото оборудване.
 • Монтаж, настройка и пуск.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Проектиране”

Your email address will not be published. Required fields are marked *