Взривозащитени каталитични нагреватели от CATA-DYNE /Explosion-Proof Gas Catalytic Heaters

Description

Взривозащитени каталитични газови нагреватели (EX сертифицирани) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рафинерии и бензиностанции
Отопление на различни сгради, свързани с петрол и за пренос на газ преработвателни
съоръжения. Типични сгради, които изискват взривозащитено отопление са:

 • компресорни сгради
 • помпени станции
 • водоразделителни станции
 • сгради за третиране на прясна вода
 • изпитвателни лаборатории
 • газо-регулиращи станции
 • бази с петролни резервоари
 • спомагателни съоръжения в производството на петролни продукти и газ
 • оградени зони на находища и сондажи (каптажи, колекторни зони и др.)

Печатници и опаковане
Отопление на съоръжения за съхранение на различни мастила и летливи разтворители, свързани с отпечатването и опаковъчната промишленост. Производителите на кутии, кашони и други, които изискват печатни услуги, могат
да използват опасни материали в печатния процес и поставянето на етикети.

Складове за боеприпаси / Производство
Отопление на зони, където се осъществява производство или съхранение на боеприпаси.

Пречиствателни станции
Отопление в заводи за преработване на отпадъчни води, в които съществува риск от
взривна концентрация на метах или друг газ.

Винзаводи и Пивоварни
Отопление на районите, изложени на, или с потенциал за излагане на въздействието на алкохолни пари в експлозивни концентрации.

Транспортна техника и Автомивки
Отопление в автомивки за измиване и почистване на резервоари на камиони или вагони, които превозват опасни химикали, бензин и др. Резервоарите се почистват или продухват след транспорт, за да се избегне замърсяване на продуктите, които не са съвместими с предварително транспортираните материали.Отоплителната техника може да се наложи да е взривозащитена.

Болници
Отопление на медицински сгради за съхранение на газ, където има кислород и запалителни газове.

Химически опасни материали
Отопление на складове за съхранение на химикали, бои и други опасни отпадъци.

Боядисване
Отопление на области, които могат да съдържат експлозивни концентрации на изпарения, свързани с различни бояджийски процеси.

Земеделие
Отопление на области, където има наличие на експлозивни концентрации на прах.
Те включват:

 • пристанищни съоръжения за зърно
 • фуражни цехове
 • бункери
 • други

Помещения за термопомпи
Помещения за термопомпи, в които има големи количества флуоро-въглеродни хладилни агенти.Фреонът се разгражда и образува фосген, когато е в контакт с повърхности, с температура над 590 С. Фосгенът е токсично вещество. Стандартните типове отоплители имат елементи с повърхностна температура над 590 С.
Нагревателите от серия XI4 нямат повърхности с такава температура.

Фибростъкло
Отопление на области, където се произвежда или суши фибростъкло след производство. Заводи, които произвеждат камиони, канута, панели за автомобилни и моторни шейни или други стъклопласт продукти, могат да изискват взривозащитени нагреватели за отопление. Производството на фибростъкло изисква употребата на летливи разтворители в производствения процес.

Въглища
Отопление на транспортьор зони на съоръженията, работещи с въглища, както и работещите с въглища електроцентрали.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Взривозащитени каталитични нагреватели от CATA-DYNE /Explosion-Proof Gas Catalytic Heaters”

Your email address will not be published. Required fields are marked *