Oбекти с взривозащитени нагреватели на Cata-Dyne

                      Отопление на бояджийно помещение (Ex) в „Капрони“ АД – Казанлък

                        Технологично отопление на машина в „ЕМКА“ АД – Севлиево