Oбекти с взривозащитени нагреватели на Cata-Dyne

                      Отопление на бояджийно помещение (Ex) в “Капрони” АД – Казанлък

                        Технологично отопление на машина в “ЕМКА” АД – Севлиево