Клиенти

Списък на част от 150-те извършените и внедрени в производство от „ХОРОЗ“ ЕООД енергоспестяващи проекти с оценка за енергийната ефективност за периода 1993-2007

По Индустрия

Химическа промишленост

„СОДИ“ – ЕАД Девня
„АГРОПОЛИХИМ“ Девня
“ АГРОБИОХИМ“ Ст. Загора
“ ХИМКО“ Враца
“ БИОВЕТ “ Пещера

Тежко машиностроене

„Ремотекс“ Раднево
„Алумина“ Шумен

Промишленост

„Девня цимент“ Девня
„Чайка“ АД Варна
„Млечен път“ Нова Загора
„Делви“ и „Виталакт“ Варна
„Делта“ Варна
„ВПЖК Комета“ Нова Загора
„Сакар“ Свиленград
„Елхим Искра“ Пазарджик
„Златна тракия“ Харманли
„Българска роза“ Казанлък
„Булес“ Бургас
„Кетчуп фрукт“ Айтос
„Дървообработване“ В. Търново
„Капрони“ Казанлък
„Елкабел“ Бургас

Бюджетни организации

„ССО“ Ямбол
ПВИ Ямбол

Тютюнева промишленост

„Булгартабак“ Кърджали
„Булгартабак“ Хасково
„Булгартабак“ Ст. Загора
„Булгартабак“ Шумен
„Булгартабак“ Плевен

Пивопроизводство

„АстикА“ Хасково
„Каменица“ Пловдив
„Великотър. пиво“ В. Търново
„Плевенско пиво“ Плевен
„Шуменско пиво“ Шумен

Винпром

„Винекс“ В. Преслав
„Винекс – Славянци“ Славянци
„Черноморско злато“ Поморие
„Винис“ Ямбол

Текстилни предприятия

„Инкотекс“ Котел
„Аглика“ Твърдица
„Коприна“ Свиленград
„Родопска тъкан“ Смолян
„Галатекс“ Варна
„Слитекс“ Сливен
„Mиролио Лана“ Сливен
„Миролио Джорджети“ Елин Пелин
„Дружба“ Варна

 

По срок на откупваемост

Обект Град Вид обследване топлинна мощност (MW) срок на откупваемост на нулевите инвестиции срок на откупваемост на цялостната доставка
„СОДИ“ – ЕАД Девня пълно 100 0.43 год 0.73 год
„АГРОПОЛИХИМ“ Девня пълно 75 0,36 год 0,46 год
„АГРОБИОХИМ“ Ст. Загора пълно 90 0,35 год 0,64 год
„ХИМКО“ Враца пълно 124 0,46 год 0,58 год
„БИОВЕТ“ Пещера пълно 22 0,37 год 0,92 год
„Ремотекс“ Раднево пълно 26 0,63 год 1,28 год
„Алумина“ Шумен пълно 28 0,26 год 0,61 год
„ДЕЛТА БЪЛГАРИЯ“ Варна пълно 12 0,25 год 0,95 год
„ЖИТИ“ Русе пълно 6 0,35 год 1,15 год
„Девня цимент“ Девня пълно 24 0,30 год 1,10 год
„Чайка“ АД Варна пълно 4 0,28 год 0,75 год
„Фаянс“ АД Каспичан пълно 8 0,27 год 0,54 год
„Млечен път“ Нова Загора пълно 3 0,30 год 0,70 год
„ВПЖК Комета“ Нова Загора пълно 4 0,22 год 0,40 год
„Сакар“ Свиленград частично 6 0,27 год 0,62 год
„Елхим Искра“ Пазарджик пълно 12 0,13 год 0,52 год
„Златна тракия“ Харманли пълно 4 0,26 год 0,61 год
„Българска роза“ Казанлък пълно 6 0,51 год 0,78 год
„Булес“ Бургас пълно 30 0,18 год 0,48 год
„Кетчуп фрукт“ Айтос частично 12 0,29 год 0,46 год
„Дървообработване“ В. Търново пълно 10 0,38 год 0,87 год
„Капрони“ Казанлък пълно 12 0,47 год 0,85 год
„Елкабел“ Бургас частично 10 0,51 год 0,91 год
„Булгар табак“ Кърджали пълно 6 0,33 год 0,48 год
„Булгар табак“ Хасково пълно 6 0,17 год 0,52 год
„Булгар табак“ Ст. Загора пълно 6 0,24 год 0,68 год
„Булгар табак“ Шумен пълно 5 0,10 год 0,73 год
„Булгар табак“ Плевен частично 2 0,25 год
„АстикА“ Хасково пълно 5 0,24 год 0,63 год
„Каменица“ Пловдив пълно 6 0,18 год 0,40 год
„Великотър. пиво“ В. Търново пълно 5 0,21 год 0,52 год
„Плевенско пиво“ Плевен частично 4 0,25 год 0,70 год
„Шуменско пиво“ Шумен пълно 12 0,32 год 0,52 год
„Винекс“ В. Преслав пълно 5 0,54 год 0,76 год
„Винекс – Славянци“ Славянци пълно 4 0,24 год 0,52 год
„Черноморско злато“ Поморие пълно 4 0,24 год 1,03 год
„Винис“ Ямбол пълно 3 0,75 год 1,10 год
„МИРОЛИО ЛАНА“ Сливен пълно 24 0,41 год 0,65 год
„Инкотекс“ Котел пълно 8 0,52 год 0,98 год
„Аглика“ Твърдица пълно 2 0,49 год 0,49 год
„Коприна“ Свиленград пълно 12 0,34 год 0,45 год
„Родопска тъкан“ Смолян пълно 4 0,63 год 0,94 год
„Галатекс“ Варна частично 6 0,33 год 0,75 год
„Слитекс“ Сливен пълно 18 0,35 год 0,45 год
„Дружба“ Варна пълно 2 0,45 год 1,15 год
„ССО“ Ямбол пълно 0,5   0,67 год
ПВИ Ямбол пълно 1,5   1,50 год
           

Списък на изготвените от „ХОРОЗ“ЕООД Ямбол обследвания за енергийна ефективност по ЗЕЕ от 2007г. до днес

Обект Година
1 „Елхим искра“АД – Пазарджик 2007
2 „Гамакабел“ АД – Смолян 2007
3 „Електроди“АД – Ихтиман 2007
4 „Чайка“АД – Варна 2008
5 „Черноморско злато“АД – Поморие 2008
6 „Алкомет“АД – Шумен 2009
7 „ВиК“ ЕООД Ямбол – ВПС м.Ормана 2009
8  „S&D Индъстриал Минералс“АД, Фабрика „Перлит“ – Кърджали 2009
9 „Елхим искра“АД – Пазарджик 2010
10 „Астра Биоплант“АД – Сливо поле 2010
11 Топлофикационна мрежа на гр.Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй“ЕАД – Козлодуй 2011
12 „Булджак“АД – Бургас 2011
13  „S&D Индъстриал Минералс“АД, Фабрика „Бентонит“ – Кърджали 2011
14 „ВиК – Сливен“ ООД – Сливен – ВПС „Червенаково“ 2011
15 „ВиК Сливен“ ООД – Сливен – ВПС „Тунджа“, „Мечкарево“,  „Гергевец“ 2011
16  „S&D Индъстриал Минералс“АД, Фабрика „Перлит“ – Кърджали 2011
17 „Болярка ВТ“ АД – Велико Търново 2011
18 „Солвей соди“ – „Провадсол“ЕАД -Провадия 2011
19 „Сердика“АД – Добрич 2011
20 „Черноморско злато“АД – Поморие 2011
21 „ВиК“ ЕООД – Ямбол – ВПС м.Ормана 2012
22 „Папас олио“ АД- Завод за растителни масла – Балчик 2012
23 „Папас олио“ АД – Завод за растителни масла – Ямбол 2012